Hoofdafdeling Beleid & Toezicht

Deze hoofdafdeling bestaat uit de afdeling Beleid en de afdeling Toezicht. 

Afdeling Beleid

Afdeling Beleid is belast met een algemeen (beleids- en juridisch) adviserende taak en daarnaast met de voorbereiding en uitvoering van beleid betreffende het taakgebied van publieke werken.

De voorbereiding en uitvoering van wetsvoorstellen, het verrichten van interne beleidsonderzoeken en concipiëren van intern beleid het opstellen van beleidsrapportages. Ter ondersteuning bij het verrichten van hun werkzaamheden van de verschillende afdelingen, worden de nodige beleidstukken bij de afdeling Beleid ontwikkeld, die aan de minister belast met Infrastructuur, ter goedkeuring worden voorgelegd.

Na de verkregen goedkeuring en nadat het beleidstuk is gepubliceerd kan het desbetreffende beleid worden toegepast.

Onder de afdeling Beleid is tevens de Publieke private projecten (PPP) -unit gebracht. 

Deze Unit is belast met het Publieke Private Projecten. De afdelingen Beleid & Toezicht, Ontwerp & Planning en Uitvoer blijven een belangrijke rol vervullen in het voorbereiden, het (juridisch) ondersteunen en het begeleiden van PPP's op basis van de opgedane kennis en ervaring. Met het toezicht op het contract beheer van de PPP's Green Corridor en de Watty Vos boulevard.

Afdeling Toezicht

Afdeling Toezicht is belast met het toezicht op - en de naleving van - de Bouw- en woningverordening, graafwerkzaamheden door utiliteitsbedrijven en explosieven c.q. vuurwerk. Het zo spoedig afhandelen van bouwaanvragen heeft de hoogste prioriteit van deze hoofdafdeling, gezien het beleid van de regering om economische ontwikkeling te stimuleren in de private sector.