De DOW ressorteert onder het ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu welke is belast met publieke werken. De DOW is een landsbedrijf en bestaat inmiddels 90 jaar. De DOW heeft tot taak het op beleids- en planmatige wijze - alsmede met de vereiste (juridische) instrumenten – zorg dragen voor en/of bijdragen aan een goed geordende en kwalitatief hoogwaardige fysieke leefomgeving op Aruba, ten behoeve van de Arubaanse gemeenschap, haar gasten, haar strategische partners in het Nederlandse Koninkrijk en de overige partners in de Caribische- en Latijns-Amerikaanse regio.