De afdeling Infrastructuur is belast met het planmatige en op gestructureerde wijze onderhouden van de wegeninfrastructuur, waaronder de markeringen van de wegen en het verkeersmeubilair, het klein onderhoud van overheidsgebouwen, de natuurlijke groen in de openbare leefruimte. Voorts is de afdeling belast met het kopen, huren en leasen van dienstauto's alsook zwaar materieel ten behoeve van de overheid.

Deze afdeling is ook belast met het afhandelen van de claims die bij DOW worden ingediend van personen die aan hun eigendommen (auto's) schade hebben geleden, vanwege de staat van de wegeninfrastructuur of van de inrichting hiervan.

Onder deze hoofdafdeling vallen de subafdelingen: Infrastructuur en Verkeer, Landschapsbeheer, Bouwkundige Werken en Administratie & Materieel.

Infrastructuur & Verkeer

De afdeling Infrastructuur en Verkeer is belast met het onderhouden van de wegen, waaronder de markeringen van de wegen, het verkeersmeubilair en evenementen. Gecontinueerd zal worden met het beleid om zowel klein onderhoud als wat groter onderhoud te verrichten. Onder klein onderhoud wordt onder andere verstaan het dichten van gaten in asfaltwegen, het hermarkeren van wegen, het onderhouden van de verkeersregelinstallaties en het vernieuwen van verkeers- en straatnaamborden. 

Landschapsbeheer

Deze afdeling is er verantwoordelijk voor dat de openbare leefruimte zo goed mogelijk wordt onderhouden. Dit houdt in dat het aanwezige openbare natuurlijke groen, groen bij stadsplantsoenen, pleinen, scholen, stranden en toeristische attracties (bijv. Ayo Rock Formations en Casibari) worden gesnoeid en gemaaid. 

Bouwkundige werken

Deze afdeling is belast met het klein en periodiek onderhoud aan overheids– en schoolgebouwen, de activiteiten van DOW, de evenementen van de overheid, wandelpad (looppadverlichting), straat –en sierverlichting en verkeerslichten. 

Administratie en Materieel

Deze afdeling houdt zich bezig met het huren, leasen en kopen van de dienstauto's alsook het zwaar materieel ten behoeve van de overheid. Ook het onderhoud aan machines en het wagenpark in eigendom van de overheid, het taxeren en afkeuren van onroerende goederen van de overheid vormen een integraal onderdeel hiervan.

Naast deze werkzaamheden verzorgt deze afdeling ook de aanbesteding van diverse leveringen van de overheid zoals nummerplaten en openbare verkopen. Deze afdeling is ook belast met het afhandelen van de claims die bij DOW worden ingediend van personen die aan hun eigendommen (auto's) schade hebben geleden vanwege de staat van de wegeninfrastructuur of van de inrichting hiervan.

Ook van claims van schade aan auto's die binnen komen vanwege schade door het omvallen van een boom of losgeraakte takken worden door deze afdeling afgehandeld.