De afdeling Infrastructuur is belast met het planmatige en op gestructureerde wijze onderhouden van de wegeninfrastructuur, waaronder de markeringen van de wegen en het verkeersmeubilair, het klein onderhoud van overheidsgebouwen, de natuurlijke groen in de openbare leefruimte. Voorts is de afdeling belast met het kopen, huren en leasen van dienstauto's alsook zwaar materieel ten behoeve van de overheid.