Naast de technische hoofdafdelingen heeft de DOW ook de ondersteunende hoofdafdeling Algemene Zaken. Deze hoofdafdeling bestaat uit vijf (5) subafdelingen, namelijk IT, Financieel Beheer, Interne Diensten, Interne Controle en de Inkoopafdeling.

Deze afdeling is belast met het administratief beheer door het tijdig, deugdelijk en behoorlijk (volledig, nauwkeurig en inzichtelijk) opstellen van de dienstbegroting, de jaarrekening alsmede het bewaken van de bezittingen, schulden, baten, lasten, uitgaven en inkomsten inzake de gelden van de staat voor wat betreft publieke werken.

Dit geschiedt op grond van de voorschriften van de Comptabiliteitswet en ten behoeve van de Minister van Financiën, het parlement en de Hoge Colleges van advies.