De hoofdafdeling Ontwerp en Planning (O&P) is belast met de planning en de voorbereiding tot en met gunning van de meeste bouwkundige en civieltechnische projecten van de overheid.