De hoofdafdeling Ontwerp en Planning (O&P) is belast met de planning en de voorbereiding tot en met gunning van de meeste bouwkundige en civieltechnische projecten van de overheid.

Bovendien staat de afdeling diverse diensten bij met het opstellen van hun bestekken voor de aankoop van materialen en goederen en dienstverlening ten behoeve van andere diensten. Naast deze werkzaamheden treden ze vaak op als adviseurs van de diverse commissies van de overheid, inclusief het begeleiden en voorbereiden van Public Private Partnership projecten (PPP-projecten).

Ook zal de voorbereiding van de nieuwe regenwater afvoerprojecten en groot onderhoud aan de oude regenwaterafvoeren worden voortgezet.