De hoofdafdeling Uitvoer is belast met de directievoering en het toezicht houden op de projecten die door O&P zijn voorbereid.