Hoofdafdeling Uitvoer

De hoofdafdeling Uitvoer is belast met de directievoering en het toezicht houden op de projecten die door O&P zijn voorbereid.

Verder is nauwere samenwerking en betere afstemming tussen afdeling Ontwerp & Planning en afdeling Uitvoer voor wat betreft de logistieke aspecten van het uitvoeren van bouwprojecten en de evaluatie van de werkelijke projectkosten gewenst.