De afdeling Beheer Waterschappen is belast met de planmatige en op gestructureerde wijze onderhouden van het rioleringsnetwerk en de regenwaterafvoeren.